วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เครื่องดักฟังในการคุยโทรศัพท์ ทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่


''และหากไม่มีความกรุณาของอัลลอฮฺและความเมตตาของพระองค์แก่เจ้าแล้ว แน่นอนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็มุ่งแล้วที่จะให้เจ้าหลงผิดไปแต่พวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิดไปได้ นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นและพวกเขาก็จะไม่ทำอันตรายแก่เจ้าได้แต่อย่างใด และอัลลอฮ์ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้า และความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งคัมภีร์นั้นด้วย และได้ทรงลอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนและความกรุณาของอัลลอฮฺที่มีแก่เจ้านั้นใหญ่หลวงนัก,, 

การแผยแผ่และการทำให้คำสั่งที่ประทานลงมาของพระเจ้าบรรลุผลนั้นคล้ายกับในการขยายความเป็นศาสดา ผู้นำและ?มามไปยังผู้ที่ภาระหน้าที่ตกแก่เขา เหมือนศาสดาที่บริสุทธึ๋ไม่อาจถูกโจมตีจากความผิดพลาดทั้งคำพูด ดักฟังไร้สาย การเคลื่อนไหวและการกระทำได้ การที่จะกระทำความผิดพลาดใดๆ ในการเปิดเผยต่อคำสั่งพระเจ้าจะเป็นการปฏิเสธวัตถุประสงค์ทั้งหมดของตำแหน่ง?มาม ในวิถีทางเดียวกับที่ผู้ปกครองที่ฉ้อฉลและไม่เป็นที่ยอมรับปฏิปติต่อความน่าเชื่อถือของศาสนาสามารถที่จะไม่มีความสงสัยอย่างสิ้นเซิงได้ว่าถ้าความรับผิดชอบสำหรับการรักษาและทำให้บทบัญญัติของศาสนาบรรลุผล มิได้ถูกมอบความไว้วางใจให้กับปัจเจกบุคคลที่เชื่อถือได้และไร้ความผิด ผู้ควบคุมอำนาจบริหารและประยุกต์ใช้อย่างชื่อสัตย์และครบถ้วน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศาสนาเผชิญกับความเสื่อมสลายและการบิดเบือน ด้วยมิความเป็นไปได้ที่ปัจเจกบุคคลซึ่งไม่น่าเชื่อถือและประพถุติชั่วซึ่งควบคุมอำนาจการบริหารอาจทำให้เป็นไปได้ที่จะทำให้กฎหมายบรรลุผลไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือบนพื้นฐานความรู้ที่ผิดพลาด หรือจงใจบิดเบือนให้สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโองการอัลถุรอานจำนวนมาก ซึ่งเรียกหาการชี้แจงและการอรรถาธิบายโดยอิมาม เป็นท่านที่ต้องให้ความชัดเจนที่จำเป็นผู้หนึ่งที่ในตัวท่านที่ความสมบูรณ์ทั้งหมดของมนุษย์ถูกทำให้เป็นจริงเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์เป็นแบบอย่างทางศาสนา ท่านได้สร้างรัฐให้เป็นรูปเป็นร่าง ดักฟังราคาถูก ขึ้นมาซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการ

วิวัฒนาการของมนุษย์และตั้งอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงซึ่งนำอยู่ในทิศทางนั้นเสมอ ท่านมิความผูกพันที่จะปฏิปติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาเป็นปกติวิสัยในทุกระยะชีวิตของท่าน และไม่เคยแปดเฟ้อนด้วยบาปหรือความ เครื่องดักฟังในรถยนต์ ไม่บริสุทธิ้ทุกช่วงเวลาในชีวิตถ้าแม้แต่ช่วงเล็กน้อยแห่งชีวิตของท่านหมดไปในการทำบาป ส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากทางที่เที่ยงตรงเป็นการชั่วคราว ก็ไม่สามารถถือได้ว่าท่านเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี แบบอย่างที่สมบูรณ์ทางศาสนาและเป้าหมายทางศาสนาของการเตรียมมนุษย์ด้วยวิธีการเคลื่อนขึ้นไปหาพระองค์ก็จะไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งหลักที่ผู้ที่อธิบายกฎหมายของพระเจ้าอย่างละเอียดและกระทำ'จนบรรลุผลต้องครอบครองความบริสุทธิ้และอิสรภาพอย่างลึกขึ้งจากบาป แม้ก่อนที่ท่านจะรับตำแหน่งอิมามอย่างแท้จริงก็ตาม มิฉะนั้นก็จะเป็นว่าลังคมไม่มีทางสามารถยอมสยบต่อทางนำและการลังสอนของอิมามอย่างไว้เนื้เชื่อใจเต็มที่

เครื่องติดตามรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น